30 maja 2022 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Kontrola zabawek przez UOKiK – prawie połowa nie spełnia wymogów

Nieprawidłowości dotyczyły kwestii formalnych, ale także wad produkcyjnych.